Predsednik
   organizacijskega
 odbora
   Jože BOLA

  Pomočnik protokola
    Ana Krečič
   
ana.krecic@gmail.com

  Podpredsednik
    organizacijskega odbora
    Roman HÖFFERLE

  Pomočnik protokola
    Peter Bajnoci
    pbajnoci@gmail.com

  Splošne informacije
    Urška DOLENC
    fmbb2018@gmail.com

  Pomočnik protokola
    Peter Avbar 
    avbar.peter@gmail.com

  Vodja protokola
    Anja DEVETAK
    anja.devetak@guest.arnes.si

  Promocija in nastanitve
    Mirjana Bužanin
    vipavagoodies@gmail.com

  Agillity
    Sandi OKANOVIČ
    fmbb.agility.slo@gmail.com

    Nuša PEČNIK
    fmbb.agility.slo@gmail.com

  Canicross/Bikejöring
     Andrej DJOGIČ
     djogi.andrej18@gmail.com

 

 IPO
   Branko ŠULER
   branko.suler@gmail.com

   Miloš KOVAČ
   milos.kovac1@gov.si

   Dominik GARNEŠ

 IPO - sled
   Dominik Garneš

  Mondioring
    Vasja HMELJAK
    hmeljak@gmail.com

  Obedience
    Staša PARDUBSKY
    stasa.pardubsky@gmail.com

    Uroš ŠKEDELJ
    uros.skedelj@gmail.com

  Specialna razstava
    Urška MEDVEDŠEK
    grenenlandija@gmail.com