Tudi na delovnem mestu imamo lahko zeleno okolje

V delovnem prostoru si moramo interier opremiti čim bolj delovno spodbujajoče, v prostorih za počitek pa čim bolj pomirjajoče. Pomembno je, da je v vseh prostorih prava klima, atmosfera in barva, kar vse lahko dosežemo s primernim oblikovanjem notranjega interiera. Za osvežitev ambientov je vedno najbolje uporabiti motiv narave. Le-ta lahko v notranje prostore resnično vnese svežino bivanja.

Ena od takšnih novitet glede opremljanja notranjih prostorov je vsekakor ustvarjanje umetnih biomov, kar lahko pravzaprav enačimo z notranjo opremo. Biom je skupnost različnih rastlin in živali, ki nastanejo pod različnimi vplivi okolja in podnebja. Biome oziroma pogoje za biom se ustvari v vivarijih. Vivarij je po navadi zaprt zastekljen prostor, v katerem vzdržujemo in vzgajamo živalske in rastlinske vrste za opazovanje ali pa zgolj za raziskave. Pomanjšana različica naravnega okolja oz. ekosistema je v vivarijih umetno sestavljena, vse skupaj pa je vzdrževano s pomočjo različnih aparatur, ki skrbijo za idealne razmere v takem prostoru. Velikost vivarija je lahko kakršnakoli, od najmanjšega namiznega do tistega ogromnega, ki zaseda veliko prostora in ga ponavadi postavimo na prosto.

Pod vivarije sodijo tri vrste oblik, ki na različne načine prinašajo naravne ekosisteme v notranji interier in s tem celemu ambientu prinašajo občutek naravnosti in svežine. Akvarij je vrsta vivarija, v katerem imamo po navadi zgolj vodne živali in rastline, se pravi da simulira vodni svet. Obstajajo vse velikosti in oblike akvarijev. Njihova konstrukcija je največkrat steklena ali pa iz zelo močne plastike. Najbolj popularni so akvariji v obliki kvadra, takoj za njimi pa so najbolj znani okrogli, v obliki “bovle”.

Druga vrsta vivarija je terarij, ki simulira suho življenjsko okolje oz. ekosistem, kot sta npr. puščava ali savana, obstaja pa še veliko drugih. V njih po navadi živijo pajki, insekti in razni plazilci. So vseh oblik in velikosti. Paludarij pa je vrsta vivarija, ki simulira deževni pragozd ali pa zgolj močvirnato okolje. Največkrat je to akvarij v povezavi s terarijem (ali obratno), kar pomeni, da vsebuje tako vodno kot suho okolje – v njemu zato lahko prebivajo tako vodne kot kopenske živali, pa tudi dvoživke: žabe, ribe, plazilci, žuželke,…enako velja za rastline, velika posebnost paludarijev so pa orhideje. Paludarij velja za najbolj eksotičnega in posebnega izmed vseh treh vrst vivarijev.

Ta dejavnost je na slovenskem trgu še relativno nepoznana oziroma je bolj aktivna kot hobi ali zabava. Vendar dejstvo je, da z umetnimi biomi notranji ambient – interier v domovih ali podjetjih – postane bolj naraven in nas estetsko postavi bolj v zunanje okolje in atmosfero ter s tem doprinese k dobremu počutju. Lahko bi rekli, da takšna notranja oprema in tak način oblikovanja notranjega ambienta – interierja olepša naše bivanje s poživitvijo prostora. Pri dekoriranju interierja s pomočjo umetnih biomov, upoštevamo več faktorjev. Za izbiro primernih rastlin in bioma moramo seveda upoštevati tudi velikost prostora, razpoložljivo svetlobo, izvor toplote, barve in opremo v prostoru in ne nazadnje tudi našo finančno zmogljivost.

Umetni biomi so dober način ustvarjanja vzdušja narave v notranjih prostorih in sproščajo na še tako urbanih mestih. So tudi odlični estetski rekviziti zaradi možnosti okrasitve prostorov. Ljudje danes, predvsem na delovnih mestih, resnično potrebujejo sprostitev, zaradi odgovornih in vedno bolj stresnih del. Urbana narava, kot bi lahko tudi drugače poimenovali umetne biome, tako predstavlja nekaj, kar ponazarja vzdušje narave kar doma ali na delovnih mestih.